👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
STAMBOOM WATELLE -  Kunstschatten en familiekunde te Damme -  matthys

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kunstschatten en familiekunde te Damme

Gegevens uit een tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden in Vlaanderen. Deel CIX van de verzameling. Jaar 1972.

 

In het St Janshospitaal te Damme bevinden zich twee zilveren kandelaars, die voorzien zijn van het stadsmerk van Duinkerke, de jaarletter T, het meesterteken IS en opschrift "18 JANVIER 1784". Deze kandelaars zijn waarschijnlijk een gift van Maria Meyne , afkomstig van Duinkerke, tweede echtgenote van Joannes Watelle, chirurgijn te Damme (Brussel 5 maart 1723 - Brugge, 6 februari 1784).

Het hospitaal bezit nog twee andere zilveren kandelaars, ditmaal vervaardigd te Brugge tussen 1814 en 1831, en voorzien van het opschrift "FRANS WATELLE EN REGINA DE SUTTER 1838". F.Watelle , geboren te Damme op 24 februari 1760, zoon van Joannes, hierboven vermeld, en Isabella de Cnock, was chirurgijn en burgemeester van zijn geboortestad. In 1781 kocht hij de Kristoffelhoeve dat het gezin van J.Watelle sinds 1765 bewoonde. Hij overleed te Damme op 1 november 1827. Zijn echtgenote R. De Sutter, geboortig van Lapscheure, stierf te Damme op 17 januari 1838. De kinderen van het echtpaar schonken de kandelaars waarschijnlijk na de dood van hun moeder aan het hospitaal.

In de O.L.Vrouwekerk wordt een zilveren stralenmonstrans bewaard met volgend opschrift : "gejontaen de kerke van Damme door de volgende personen, p.f. van ghelende pastor. B. Flamen burg. J.Van de Moere. L.Watelle. J. Nobus 1836". Met uitzondering van de pastoor (= Van Gheluwe) waren de vier andere schenkers familie van elkaar.

Leopold Watelle (Damme 18 december 1790 - Damme 29 maart 1860) was de zoon van de reeds vernoemde Franciscus en Regina De Sutter; hij  woonde op de Kristoffelhoeve. Hij was de neef van burgemeester Benedictus Flamen (Wingene 29 december 1793 - Brugge 3 oktober 1861), wiens moeder Anna Watelle, de zuster was van Franciscus. Hijzelf was gehuwd  met Maria-Theresia Van de Moere (Damme 17 april 1796 - Damme 25 juni1868), dochter van Jacobus (Lapscheure 19 november 1766 - Damme 14 januari 1848); deze had een dochter Joanna die gehuwd was met Jacobus Watelle, Wiens vader Francois Désiré (Damme 4 april 1800 - Oostkerke 21 juni 1831) een broer was van Leopold en gehuwd was met Isabella Van de Moere, dochter van Jacobus.